Política de cookies

Per completar la inscripció cal fer un pagament de 20€ al núm de compte: ES27 2100 6057 5302 0001 3224.

Cal que feu constar el nom complet de l’inscrit alhora de fer l’ingrés. Aquest import anirà a compte de la matrícula o del primer pagament del curs/os pels que n’esteu absents

En cas de renunciar el curs no es retornarà. És imprescindible aquesta acció per tal que se us reservi la plaça.